Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Duusty ApS (“duusty ”, “os”, “vores”, “vi”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Duusty ApS

CVR-nr: 36044225

Adresse: Strandvejen 153 

By: Hellerup, 2900 

Email: hej@duusty.dk.

Når du benytter duusty.dk, accepterer du vores behandling af din persondata på den måde, vi beskriver i denne politik. Vi arbejder opmærksomt med at behandle og beskytte din data på en forsvarlig og ansvarlig måde.

I persondatapolitikken oplyser vi om til hvilke formål, vi behandler personoplysninger om vores besøgende, hvordan vi passer på dem, samt de rettigheder, man har som besøgende. 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Typer af personoplysninger:
  • IP-adresse, type af enhed og browser, søgetermer, netværkslokation, brugsmønstre, hvilke produkter der besøges og lægges i kurven, nyhedsbrevstilmeldinger (kun ved aktivt samtykke fra dig; navn, e-mailadresse, telefonnummer, produktpræferencer). 
 • Formål: Optimering af hjemmesiden, indsamling af viden og statistik om søvn og brugen af kugledyner, og markedsføring af duusty produkter samt generering af marketing permissions til duusty. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
 • cookiebekendtgørelsen § 3

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Vores kilder til de oplysninger, vi indsamler om vores besøgende jf. ovenstående, er via browsercookies, såfremt der gives samtykke til vores cookiepolitik.
 • Vi arbejder målrettet på ikke at opsamle eller dele personhenførbare data, som ikke er højest nødvendige for at opretholde almindelig sund drift af vores forretning.

Videredeling af persondata:

 • duusty kan dele din persondata med leverandører, samarbejdspartnere, relaterede selskaber, værktøjer og digitale medier i overensstemmelse med vores almindelige virksomhedsdrift.
 • Såfremt du via vores cookie-samtykke formular har givet os samtykke til det, modtager og deler vi tekniske og statistisk data med digitale tjenester såsom Shopify, Google, Meta, Snapchat, Pinterest, TikTok, Klavyio, Sleeknote mfl. Vi deler og modtager teknisk data, som hjælper os med at målrette annoncer og markedsføring, er med til at måle effekten af vores markedsføring og brugernes adfærd med på vores site o.lign. 
 • Vi forbeholder os retten til at videregive dine informationer til relevante offentlige myndigheder, såfremt vi måtte blive mødt af krav og/eller forpligtelse herom.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Perioden, som vi opbevarer dine persondata i, kan variere fra værktøj/medie til værktøj/medie, alt afhængigt af hvordan vi bruger dataen i vores drift. Vi har en politik om ikke at opbevare data længere end den tid, det skal bruges, og vi arbejder i organisationen med procedurer for at sikre, at data ikke opbevares længere, end hvad der giver mening og er ansvarligt. 

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger: 

 • Typer af personoplysninger: Navn, adresse, firmanavn, firmaadresse, mobilnummer, arbejdstelefonnummer, email adresse.
 • Formål: At behandle, sende og levere din ordre, samt at føre statistik over salg og indtjening, at overholde bogføringslovens krav og lignende interne drifts- og kontrolbehov.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Når du handler hos os, skal du oplyse den ovennævnte personlige information via vores check-out side, for at vi kan modtage din ordre og betaling og fuldføre ordren. Du indtaster dermed selv informationerne og accepterer dermed disse vilkår om behandlingen af dem.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi deler ovennævnte oplysninger om dig med vores betalingsformidler og lagerpartner samt de i forbindelse hermed relevante IT-systemer, som tillader behandling og fuldførelse af din ordre. Vi indgår databehandleraftaler med de leverandører og samarbejdspartnere, som vi deler din data med.
 • Vi forbeholder os retten til at videregive dine informationer til relevante offentlige myndigheder, såfremt vi måtte blive mødt af krav og/eller forpligtelse herom.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer informationerne om dit køb i 5 år, idet bogføringsloven stiller krav hertil. Efter 5 år slettes dine købsdata. 
 • I langt de fleste tilfælde opbevarer vi data sikkert indenfor EU. I nogle få tilfælde opbevarer vi data uden for EU, men kun i lande og hos underdatabehandlere, der opbevarer og behandler dataen sikkert og efter EU-standarder. 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Typer af personoplysninger: Navn, mobilnummer/telefonnummer, email adresse, adresse, uddannelse, ansættelseshistorik, straffeattest. 
 • Formål: At behandle jobansøgninger med henblik på at vurdere hvilke medarbejdere, vi ansætter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Når du ansøger om et job hos os, skal du oplyse den ovennævnte personlige information via vores job-side eller i en email, for at vi kan modtage og behandle din ansøgning. Du indtaster dermed selv informationerne, og accepterer dermed disse vilkår om behandlingen af dem.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Din jobansøgning bearbejdes i vores drev og værktøjer i Google Business G Suite. Dataen opbevares og behandles inden for EU.
 • Vi forbeholder os retten til at videregive dine informationer til relevante offentlige myndigheder, såfremt vi måtte blive mødt af krav og/eller forpligtelse herom.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer din ansøgning og informationer i op til 6 måneder efter modtagelsen, medmindre du aktivt samtykker til andet. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ønsker at vi sletter informationerne inden for 6 måneder.
 • Vi kan anmode dig om at beholde informationen i længere tid, hvis vi ser mulighed for en ansættelse i fremtiden. Vi sletter selvfølgelig informationerne, hvis du ikke ønsker at samtykke til en længere opbevaring.
 • Din jobansøgning bearbejdes i vores drev og værktøjer i Google Business G Suite. Dataen opbevares og behandles inden for EU.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Denne version af duusty s privatlivspolitik skrevet 19 november 2023.